Endüstri

-  Proje Geliştirme ve Yönetimi:

-  Proje Geliştirme ve Yönetimi:

Ulusal ve uluslararası destek programları (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın SAN-TEZ ve TÜBİTAK'ın TEYDEB, İZKA, KOSGEB gibi ulusal ve Horizon 2020, EUREKA, EUROSTARS, COST ve ikili işbirliği projeleri gibi uluslararası) ile ilgili sanayicilere bilgilendirme, başvuru ve proje yönetimi konularında danışmanlık hizmeti sağlamak, bu projelerle ilgili çağrıları takip edip, konu bazında sanayicilere duyurmak, Avrupa işletmeler ağı etkinlik ve faaliyetlerinin duyurulması, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma grupları, üniversite ve enstitüler ile iletişimin sağlanması, ayrıca; Proje Fikirleri Analiz ve Geliştirme, Proje Finansmanı ve Yönetimi, Teknik Danışmanlık, Teknoloji Araştırma, Ar-Ge Birimi ve Ar-Ge Merkezi Yapılandırma hizmetlerinin verilmesi.

-  Girişimcilik ve Şirketleşme Desteği:

Sanayicilerin proje bazında yürütecekleri Ar-Ge çalışmaları kapsamında teknoloji geliştirme bölgelerinde Ar-Ge şirketi kurulmasına yönelik destek hizmetinin verilmesi proje geliştirme ve yönetimi kapsamında verilen desteklerimizdir.

-  Endüstriyel Pazarlama ve İşbirliği:

Sanayi ile işbirliğine yatkın akademisyen ve araştırmacıların belirlenerek; şirketlerin üniversite içinde proje konusu odaklı akademisyenler ile buluşturulması, sanayinin ihtiyaç duyduğu çalışma konuları özelinde üniversitelerde Ar-Ge sorunlarının çözümü için ortak toplantılar düzenlenmesi.

Bilgilendirme Sistemi'ne üye olun:

Atmosfer TTO'nun faaliyetleri, etkinlikleri ve destekleri konusunda bilgi almak, proje çağrısı konuları hakkında düzenli olarak bilgilendirilmek, girişimcilik, fikri ve sınai mülkiyet ile üniversite-sanayi işbirliği konularında destek almak istiyorsanız formu doldurunuz.

HABERLER