fff Atmosfer TTO | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Transfer Ofisi
Haberler
Köprü Günleri 2015 Gerçekleştirildi

Köprü Günleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmacılar, firma temsilcileri, Ar-Ge merkezleri ve sivil toplum kuruluşları ikinci kez deneyimlerini paylaşmak ve işbirliği için bir araya geldi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark İzmir) ve Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi’nin (Atmosfer TTO), TÜBİTAK işbirliği ile düzenlediği “Köprü Günleri”nin ikincisi gerçekleştirildi.

12-13 Ekim 2015 tarihlerinde Hilton İzmir’de gerçekleştirilen Köprü Günleri 2015’in ana teması “H2020’de Üniversite-Sanayi İşbirlikleri” olurken, etkinlikle ulusal ve uluslararası çok sayıda konuşmacı ve katılımcı bir araya geldi.

Atmosfer TTO Yöneticisi Dr. Emrah Tomur, etkinliğin başında yaptığı sunuşta, Atmosfer TTO’nun ulusal ve uluslararası düzeyde teknoloji transferi alanında faaliyet gösterdiğini ve paydaşlarına bu yönde en iyi hizmeti vermek için çalıştığının belirtti. Dr. Tomur, etkinliğin tüm katılımcılara yararlı olması dilekleriyle konuşmasını noktaladı.

Dr. Tomur’un ardından kürsüye gelen Teknopark İzmir Genel Müdürü Yücel Yaşar ise teknoloji geliştirme bölgelerinin ve teknoloji transfer ofislerinin akademide ve sanayide oluşan bilginin ticarileştirilmesinde üstelendiği hayati role dikkat çekti.  Yaşar, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Ülkemizde araştırma kurumları ile sanayi arasındaki işbirliğinin artırılması ve araştırma sonuçlarının yeniliğe dönüştürülebilmesi için teknoloji transfer mekanizmalarının etkin biçimde işletilebilmesinde teknoloji geliştirme bölgeleri önemli rol üstlenmektedir. Teknopark İzmir olarak çalışmalarımızda bu öneme göre yol alıyoruz. Ar-Ge, kuluçka ve işbirliği faaliyetleri, fikri mülkiyet kazanımları ve uluslararasılaşma başlıkları başta olmak üzere birçok verinin belirleyici olduğu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca düzenlenen ‘2014 Yılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi Sıralaması’nda yine ilk dörtte yer alarak, bir kez daha başarımızı ortaya koymuş bulunuyoruz.”

REKTÖR GÜDEN: TEKNOLOJİ VE BİLGİ TRANSFER EDEN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Sunuş konuşmalarının ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, konuşmasına Ankara’da yaşanan elim olay nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek başladı. “Milletimizin başı sağ olsun. Kötü günler yaşıyoruz, ama bu kötülükler moralimizi bozmamalı,  teknoloji ve bilgi transfer eden tam bağımsız bir Türkiye için üniversite olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Rektör Güden, üniversite-sanayi işbirliğinde verimli çalışmalar elde edilmesi için Köprü Günleri ve benzeri etkinliklerin önemini vurguladı.

DENEYİMLER PAYLAŞILDI

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğin ilk gününde, uluslararası projelerdeki/işbirliklerindeki başarı hikayeleri ve deneyimler paylaşılırken, gözlem ve deneyimlerini aktaran konuşmacılar arasında; TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş ve AB Komisyonu, Uluslararası İşbirliği Müdürlüğü, Strateji ve Genişlemeden Sorumlu Birim Başkanı Kostas Glinos ile ATOS Araştırma ve Yenilik Direktörü Josema Cavanillas ile Fraunhofer Enstitüsü Endüstriyel Mühendislik Müdürü Mehmet Kürümlüoğlu yer aldı.

Etkinlik ikinci gününde ise H2020 kapsamında teknoloji ve bilgi transferi için öncelikli olan 4 tematik alanda paralel oturumlar ve görüşmelerle devam etti.

Etkinlik süresince gerçekleşen panellerde Uluslararası İşbirliklerinde Başarı Hikayeleri, Uluslararası İşbirliklerinde/Projelerde Yapılan Hatalar ve Deneyimler başlıklarına yer verilirken; Prof. Dr. Aytül Erçil, Prof. Dr. Sacide Alsoy, Önder Tokçalar, Ahmet Bilici, Dr. Ahmet Saraçoğlu, Prof. Dr. Asuman Doğaç, Leyla Arsan, Haluk Gökmen, Ekin Taşkın ve Prof. Dr. Fatma Kalaoğlu panelist olarak yer aldı.

Gelenekselleşen “Köprü Günleri 2015” bu yıl da düzenlenen gala yemeği ile son buldu. 

meaconline.org sitesi