fff Atmosfer TTO | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Transfer Ofisi
Haberler
AB HORİZON 2020 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Atmosfer TTO tarafından organize edilen AB Horizon 2020 Bilgilendirme Toplantısı, TÜBİTAK temsilcilerinin de katıldığı detaylı bir program ile gerçekleştirildi. Toplantıda AB destekleri hakkında katılımcılara bilgi verilirken, kayıt yaptıran araştırmacılar ile birebir görüşmeler de yapıldı.

AB Horizon 2020 Bilgilendirme Toplantısı, Teknopark İzmir bünyesinde kurulan, Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi (Atmosfer TTO) organizasyonu ile gerçekleştirildi.

17 Şubat Salı günü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kimya Mühendisliği Seminer Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, girişimcilere yönelik Avrupa Birliği (AB) destek programları hakkında detaylı bilgi verildi.

Atmosfer TTO Genel Koordinatörü Dr. Emrah Tomur tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Atmosfer TTO’nun üniversite-sanayi işbiriliği ve entellektüel sermayenin ticarileştirilmesi için yaptığı çalışmalar aktarıldı.

Dr. Tomur’un konuşmasının ardından, TÜBİTAK Marie Sklodowska Curie Ulusal İrtibat Noktası Numan Gölükcü’nün sunumuna geçildi. Etkinlikte ilk yarı Gölükcü’nün sunumu ile tamamlanırken; Gölükcü, Horizon 2020 Programı ve Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları hakkında bilgi vererek, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Verilen aranın ardından öğleden sonra toplantının ikinci bölümüne geçildi. Bu bölümde önce TÜBİTAK yetkilisi Merve Akkuş tarafından; nanoteknoloji, ileri malzemeler, ileri imalat ve işleme teknolojileri hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Etkinlikteki son sunumu ise yine Numan Gölükcü yaparak, TÜBİTAK Destek ve Ödül Programları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Yaklaşık bir gün süren etkinlik soru-cevap bölümü ile noktalanırken, program öncesi kayıt yaptıran araştırmacılar ile birebir görüşmelere geçildi.

AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI VE HORİZON 2020

Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlatılmış program, dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programıdır.

Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek gibi amaçlarla yürütülen programlar, özel bir fonlama sistemi ile hayata geçirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüş; yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir.

Horizon 2020 Programı kapsamında; Ar-Ge Hibeleri, yenilik hibeleri, destek ve koordinasyon eylemleri, ERC projeleri, Marie Sklodowska-Curie projeler ve  ortak fonlama eylemleri projeleri bulunuyor.

Horizon 2020 Programı kapsamındaki proje türleri ve destek oranları hakkında detaylı bilgi almak için Atmosfer TTO ile iletişime geçilebilir. http://www.atmosfertto.com

meaconline.org sitesi