fff Atmosfer TTO | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Transfer Ofisi
Haberler
AKADEMİ VE SANAYİ ARASINA KÖPRÜ KURULDU

Akademinin sanayi ile buluştuğu Köprü Günleri 2014 15-16 Ekim tarihlerinde Hilton İzmir’de gerçekleşti. Bu yıl ilk defa düzenlenen Köprü Günleri ile, üniversite ve sanayi işbirliğinin çoğaltılması hedefleniyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atmosfer Teknoloji Transfer Merkezi’nin düzenlediği panele çok sayıda firma yetkilisi ve akademisyen katıldı. Etkinliğin içeriğini dört panel, seminerler, atölye çalışmaları ve ikili görüşmeler oluşturdu.

Açılış konuşmalarını İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden ve Atmosfer TTO Genel Koordinatörü Dr. Emrah Tomur yaptı. Güden ‘Teknopark İzmir’de ki amacımız alanında uzman yüksek teknolojik ürünler üreten firmalar ortaya çıkarmak.’ dedi. TTO kavramının da tam olarak anlatıldığı panelde Güden sözlerine şu şekilde devam etti; ‘Çok farklı kanalı ortak bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Rekabet için bütün TTO’ların birbirine destek vermesi lazım, çünkü her biri ayrı karaktere sahip.’ Atmosfer TTO Koordinatörü Emrah Tomur ise etkinliğin amacını ‘Mevcut modellerin masaya yatırılması ve en iyi uygulamaların ortaya çıkarılması için bu etkinliği organize ettik. Amacımız buradaki iletişimle projelerin ticarileşmesini sağlamaktır.’ sözleriyle anlattı. İYTE Araştırmalar Direktörü Nuri A. Başoğlu TTO’ların fonksiyonlarını özetledi. Etkinliğin ilk gününde teknoloji transfer mekanizması dünyadan örnekleriyle anlatıldı. Intellectual Asset Management (IAM) ortağı Dr. Thomas Gering ‘Akademik Araştırmalar ve Sanayi Arasında Teknoloji Transferi: Kanunlar, Modeller ve Politikalar’ adlı sunumunu yaptı. Maxino Danışmanlık CEO’su Ernst Max Nielsen üniversite-sanayi ilişkilerinde TTO’ların rolü ve Start-up oluşumlarını değerlendirdi. İyi TTO'ların ne yaptığından bahsederek zaman baskısının projeleri nasıl etkilediğinden söz etti. İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden’in moderatörlüğünü yaptığı ‘Türkiye’de Teknoloji Transferleri Uygulamaları’ panelinde TÜBİTAK TTO Destek Mekanizmaları Komite Sekreteri Ahmet Rıza Balım, TTGV Genel Sekreteri Dr. A. Mete Çakmakçı, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Dr. Volkan Özgüz, , Kuantag Nanoteknolojiler Geliştirme ve Üretim A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Vedat Akgün sunumlarını yaptılar. Ahmet Rıza Balım TTO'ların işleyişini; ‘Toplum tarafından teknolojileri kullanmak isteyenler için TTO'lar var.’ sözleriyle özetledi. Doç. Dr. Vedat Akgün şirketlerinin tanıtımını yaptı. Akaryakıt sektörünün öncü kuruluşu OPET ile birlikte kurulan şirket Araçlarda kullanılan her tür fonksiyonel sıvıların dijital etiketlendirilmesiyle ilgili teknolojileri geliştiriyor. Akgün: ‘Hedefimiz 2015 sonuna kadar 7 ve ya 8 uluslararası patent almak.’ dedi. Avrupa Birliği Projelerinde Türkiye Profili adlı panel Dr. Emrah Tomur tarafından gerçekleşti. Steinbeis Türkiye Partneri Melih Aral, ITEA Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Sarılar, BİMAR Yazılım Geliştirme Müdürü Murat Özemre sunumlarını yaptılar. Köprü Günleri’nin ilk günü kokteyl ve gala yemeği ile son buldu.

Organizasyonun ikinci gününde iki panel ve bire bir görüşmeler gerçekleşti. Teknoloji Transferinde İnovasyonun Rolü adlı panelin moderatörüğünü Doç. Dr. Çağrı Bulut yaptı. Bu panelde, Yaşar Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Selçuk Karaata, TTGV Eski Baş Uzmanı Mahmut Kiper ve ODTÜ Fizik Bölümü’nden Doç. Dr. Serhat Çakır sunumlarını yaptı. Son panelde Ar-Ge zirvesi toplandı, GE Türkiye Stratejik Yatırımlar Direktörü Dr. Erdoğan Çeşmeli, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. İnovasyon ve Teknoloji Geliştirme Müdürü Erhan Küçüksüleymanoğlu, Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Müdürü Metin Nil ve İnci Akü Ar-Ge Departmanı Yöneticisi Ali Turan yer aldı. Yetkililer Türkiye’de Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Transferinin Getirileri  hakkında konuştular. Erdoğan Çeşmeli: ‘Üniversite saatiyle, sanayi saati farklı çalışıyor, bu sebeple TTO'lar aramızda bağ kuruyor.’ sözüyle TTO kavramını bir kez daha özetledi. Öğleden sonra seminerler gerçekleşti. İnnovasia Patent Vekili Bahir Ballı; buluş, patent, faydalı model ve patent değerlendirme ve lisanslama hakkında bilgiler verdi. Ballı: ‘ İstem kurgusu patent alıp alınamayacağını belirler.’ dedi. Emekli Cumhuriyet Savcısı Av. Nevhan Akyıldız Fikri Mülkiyet Hakları ve Entellektüel varlıkların koruması hakkında açıklamalar yaptı. Steinbeis Türkiye Partneri Tamer Öztin, ticarileştirme ve uluslararasılaştırma terimlerini açıklayarak, süreçte dikkat edilmesi gereken konuların altını çizdi. Cloud Ararat CEO su Mert Altındağ girişimcilik serüvenini ve tecrübelerini katılımcılara aktardı.

Köprü Günleri 2014 akademisyen ve sanayici ikili görüşmeleri ve teknoloji transfer ofisleri arası işbirliği kapalı oturumu ile sonlandı.

meaconline.org sitesi