fff Atmosfer TTO | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Transfer Ofisi
Haberler
1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır.

Çağrıya sunulacak projelerde Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından yapılması; proje çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine eş finansman desteği sağlayacaktır.

Çağrının açılış tarihi: 12 Temmuz 2021

Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi: 15 Ekim 2021, saat: 17:30

Proje Başvurularının PRODİS üzerinden alınması: 16 Ağustos 2021

Çağrı kapanış tarihi:  28 Ekim 2021, saat 23:59

Detaylar için tıklayınız.

meaconline.org sitesi