fff Atmosfer TTO | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Transfer Ofisi
Haberler
ETKİNLİKLER- AÇIK ÇAĞRILAR- NİSAN 2021

 

ETKİNLİKLER

Etkinlik Adı

Tarih

Link

Yenilik Çağrısı Bilgi Web Semineri: İnovasyona İlişkin Rehberlik Ve Kurallar

13 Nisan 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

Avrupa İnovasyon Konseyı (EIC) Kılavuz Ve Geçiş Programları Eğitimi

15 Nisan 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

Açık Bilim & Araştırma Verilerinin Yönetimi (RDM) Eğitimi

19-20 Nisan 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

Yenilik Çağrısı Bilgi web semineri: RIS'i Inovasyona

Entegre Etmek

20 Nisan 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

Webınar: Ufuk Avrupa'da Başarılı Proje Teklifi Hazırlama

21 Nisan 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

Transcan-3 Era-Net Joint Transnational Call 2021 International Networking Event

22 Nisan 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

3. Avrupa Bağlantılı Ve Otomatik Sürüş Konferansı - EUCAD 2021

20-22 Nisan 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

Ufuk Avrupa- Biyoenerji, Biyoyakıtlar Ve Yenilebilir Yakıtlar İçin Eylemler

26 Nisan 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

Ab Bilgi Değerlendirme Haftası Etkinliği

27-30 Nisan 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

Dijital & Endüstriyel Teknolojiler, Mobilite, Açık İnovasyon Test

Merkezleri & M-Era.Net Konularında Proje Pazarı Etkinliği

29 Nisan 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

Akıllı Enerji Ve Ulaşım Sistemleri İçin Bataryaların Dijitalleştirilmesi Çalıştayı

5 Mayıs 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

Procure Açık Proje Pazarı

6 Mayıs 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

Toplum İçin Sivil Güvenlik Bilgi Günü, Proje Pazarı Etkinliği Ve Eğitimi

18-19 Mayıs 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

SMI2G Etkinliği

31 Mayıs – 1 Haziran 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

Avrupa Hidrojen Haftası

29 Kasım – 3 Aralık 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

 

ÇAĞRILAR

Çağrı Adı

Son Başvuru Tarihi

Link

ERC-2021-COG Çağrısı

20 Nisan 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

Ejp Rd Avrupa Referans Ağları Araştırmacı Dolaşım Ve Eğitim Bursu

26 Nisan 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

Ufuk Avrupa Covid-19 Varyantlarına Karşı Araştırma Altyapıları Ve Sağlık Kümesı "Expression Of Interest" Çağrıları

6 Mayıs 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

EIT Kentsel Ulaşım 2022-2024 İş Planı Birinci Çağrısı

18 Mayıs 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

M-ERA.NET 2021 Yılı Çağrısı

15 Haziran 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

Ab Kadın Yenilikçiler Ödülü’nün 2021 Yılı Başvuruları

30 Haziran 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

Avrupa Yenilik Başkenti Ödülleri 2021 Yılı Başvuruları

15 Temmuz 2021

Çağrı linki için tıklayınız.

meaconline.org sitesi