fff Atmosfer TTO | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Transfer Ofisi
Haberler
TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ MAKİNE SEKTÖRÜ ÇAĞRISI AÇILDI!

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında ilk çağrı 3 Ekim 2019 İtibariyle Makine Sektörü Çağrısı  olarak açılmış olup, ön hazırlık süresi 22 Kasım 2019 Tarihinde sona erecektir.


  • Başvurular, https://www.hamle.gov.tr adresinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınacaktır.
  • Makline Sektörü Çağrısı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecek olup, herhangi bir yurt dışı ortaklı başvuru yapma imkânı bulunmamaktadır.
  • Bu çağrıya sadece öncelikli ürün listesinde yer alan Armonize Sistem kodlarına sahip ve/veya yenilikçi teknoloji alanları kullanılarak üretilebilecek ürünlerin üretilmesine yönelik yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir.
  • Başvurusu yapılan yatırım projeleri için AR-GE ihtiyacı bulunması durumunda AR-GE sürecine ilişkin bilgilerin de başvuru kapsamında sunulması gerekmekte olup, projenin AR-GE ve yatırım süreçleri bir bütün olarak değerlendirilerek karara bağlanacaktır.
  • Başvurusu yapılan yatırım projelerinin toplam proje büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen AR-GE ve yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den daha az olamaz.

Makine sektörü çağrısı önceliği öncelikli ürün listesi için tıklayınız .

Detaylı bilgi için: http://hamle.gov.tr/Home/CagriPlani

meaconline.org sitesi