fff Atmosfer TTO | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Transfer Ofisi
Haberler
KOSGEB'den Girişimciler İçin Yeni Destek Programı
Geleneksel Girişimcilere 60.000 TL, İleri Girişimcilere 360.000 TL’ye Kadar Destek!

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

- Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek,

- Başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek,

- Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak,

- Yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlamak.

DESTEK UNSURLARI

Geleneksel Girişimci Desteği

- Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 (beş bin) TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 (on bin) TL,

- Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000 (kırk bin) TL’ye kadar, ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 (on bin) TL’ye kadar olmak üzere en fazla 50.000 (elli bin) TL’ye kadar destek sağlanır.

İleri Girişimci Desteği

Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu’’nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır.

Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak 100.000 (yüz bin) TL, orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmeler için 200.000 (iki yüz bin)TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmeler için 300.000 (üç yüz bin) TL olarak belirlenmiştir.

Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamında geri ödemesiz olarak 10.000 (on bin) TL destek sağlanır. Makine, teçhizat ve yazılım desteği ile mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği için destek oranı %75 (yetmiş beş)’tir.

 

Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler   

Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler  

Kuruluş Desteği   

5.000 TL

10.000 TL

 

İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği

 

Destek Tutarı

Destek Oranı*

Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi

100.000TL

 

% 75

 

Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi

200.000TL

Yüksek Teknoloji Düzeyi

300.000TL


*Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

Desteğe başvurular 01.01.2019 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.

Ayrıntılı bilgiye ulaşabilceğiniz KOSGEB web sayfasına erişmek için tıklayınız.

meaconline.org sitesi