fff Atmosfer TTO | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Transfer Ofisi
Haberler
TÜBİTAK - ARDEB Programları Kapsamında Yapılan Güncellemeler

Program Kodu

Başvuru Sistemi

Süre Üst Sınır (Ay)

Bütçe Üst Sınırı

Önemli Özellikler

1000

Çağrılı

36

Çağrıda belirtilir.

Üniversitelerdeki proje potansiyelinin nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

1001

Yılda 2 dönem

36

720.000 TL

Özgün Değer,Yöntem,Proje Yönetimi,Yaygın Etki

1002

Sürekli açık

12

45.000 TL

Kısa süreli ve küçük bütçeli projeler için uygundur. Doktora öğrencileri başvurabilir.

1003

Çağrılı

36

Küçük Ölçekli projeler :500.000 TL

Orta Ölçekli projeler : 1.000.000 TL

Büyük Ölçekli projeler : 2.500.000 TL

BTYK tarafından belirlenen Öncelikli Alanlardaki projeler içindir.

1005

Sürekli açık

18

300.000 TL

Ulusal Kazanım,Amaç ve Hedefler,Yenilikçi Yönü,Yöntem,Proje Yönetimi,Yaygın Etki

1007

Çağrılı

48

Çağrıda belirtilir.

Kamu kurumlarının Ar‐Ge ile giderilebilecek ihtiyaçları için çağrıya çıkılmaktadır.

3001

Sürekli açık

24

60.000 TL

Daha önce ARDEB’ de yürütücü desteği almamış kişiler başvurabilir.

3501

Sürekli açık

36

360.000 TL

Kariyer Geliştirme Potansiyeli
Özgün Değer,Yöntem,Proje Yönetimi,Yaygın Etki
Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesinin alındığı tarihi izleyen 7 yıl içinde başvuruda bulunması

 

TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı Kapsamında Yapılan Güncellemeler

- Programın destek üst limiti %100 oranında artırıldı. 360 bin TL’den 720 bin TL’ye yükseltildi.

- Proje kapsamında görevlendirilen, herhangi bir yerde ücret karşılığı çalışmayan bursiyerlere sağlanan destek miktarları; Lisans öğrencisi için 750 TL., Y. Lisans öğrencisi için 3.000 TL., Doktora öğrencisi için  3.500 TL., Doktora Sonrası Araştırmacı için 4.500 TL

- BİDEB bursiyeri olunması halinde bu rakamlara ayrıca; Y. Lisans öğrenci için 500 TL., Doktora öğrencisi için 1.000 TL., Doktora Sonrası Araştırmacı için ise 1.500 TL. ilave edilmesine karar verildi.

- Projelerin 6’lı puanlama sistemine göre değerlendirilmesi kararlaştırıldı ve 6’lı puanlama sistemi kullanılarak reddedilen 1001 projelerinden geliştirilebilir düzeyde puan alanlarla, bir sonraki dönemi beklemeden bir kereye mahsus olmak üzere yeniden hızlı bir şekilde başvuru yapılabilme olanağı sağlandı.

- ARDEB tarafından yürütülmekte olan programlara; proje yürütücüsü olarak hiç başvurmamış ya da başvurmuş ancak projesi bilimsel değerlendirme alınmadan iade edilmiş olan araştırmacılara, 1001 programına başvuruda bulunmaları ve projelerinin bilimsel değerlendirmeye alınması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere panel puanına ek olarak ekstra puan verilmesi uygun görüldü.

TÜBİTAK-ARDEB 1002 Programı Kapsamında Yapılan Güncellemeler

- Programın destek üst limiti 30.000 TL’den 45.000 TL’ye yükseltildi.

- Lisans öğrencisi için 750 TL., Y. Lisans öğrencisi için 3.000 TL., Doktora öğrencisi için  3.500 TL., Doktora Sonrası Araştırmacı için 4.500 TL. olarak belirlendi.

- BİDEB bursiyeri olunması halinde bu rakamlara ayrıca; Y. Lisans  öğrenci için 500 TL., Doktora öğrencisi için 1.000 TL., Doktora Sonrası Araştırmacı için ise 1.500 TL. ilave edilmesine karar verildi.

- Uluslararası projeler, 1002 ve 1000 projeleri kotalara dahil değildir.

- Projelerin 6’lı puanlama sistemine göre değerlendirilmesi karara bağlandı.

- ARDEB tarafından yürütülmekte olan programlara; proje yürütücüsüolarak hiç başvurmamış ya da başvurmuş ancak projesi bilimsel değerlendirme alınmadan iade edilmiş olan araştırmacılara, 1002 programına başvuruda bulunmaları ve projelerinin bilimsel değerlendirmeye alınması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere panel puanına ek olarak ekstra puan verilmesi uygun görüldü.

TÜBİTAK-ARDEB 1005 Programı Kapsamında Yapılan Güncellemeler

- Bugüne kadar Mart ve Eylül aylarında olmak üzere başvuruları yılda iki kez alınan program, yapılan değişiklikle başvuruya sürekli açık hale getirildi.

- Programın destek üst limiti 200.000 TL’den 300.000 TL’ye yükseltildi.

- Lisans öğrencisi için 750 TL., Y. Lisans öğrencisi için 3.000 TL., Doktora öğrencisi için  3.500 TL., Doktora Sonrası Araştırmacı için 4.500 TL. olarak belirlendi.

- BİDEB bursiyeri olunması halinde bu rakamlara ayrıca; Y. Lisans  öğrenci için 500 TL., Doktora öğrencisi için 1.000 TL., Doktora Sonrası Araştırmacı için ise 1.500 TL. ilave edilmesine karar verildi.

- Projelerin 6’lı puanlama sistemine göre değerlendirilmesi karara bağlandı.

TÜBİTAK-ARDEB 3501 Programı Kapsamında Yapılan Güncellemeler

- Bugüne kadar Mart ve Eylül aylarında olmak üzere başvuruları yılda iki kez alınan program, yapılan değişiklikle başvuruya sürekli açık hale getirildi.

- Programın destek üst limiti 200.000 TL’den 300.000 TL’ye yükseltildi.

- Lisans öğrencisi için 750 TL., Y. Lisans öğrencisi için 3.000 TL., Doktora öğrencisi için  3.500 TL., Doktora Sonrası Araştırmacı için 4.500 TL. olarak belirlendi.

- BİDEB bursiyeri olunması halinde bu rakamlara ayrıca; Y. Lisans  öğrenci için 500 TL., Doktora öğrencisi için 1.000 TL., Doktora Sonrası Araştırmacı için ise 1.500 TL. ilave edilmesine karar verildi.

- Projelerin 6’lı puanlama sistemine göre değerlendirilmesi karara bağlandı.

 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ OLMAYA ENGEL İDARİ GÖREVİ (*) OLMAYAN BİLİM İNSANLARININ ARDEB TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN DESTEK PROGRAMLARI KAPSAMINDAKİ PROJELERDE (**) GÖREV ALABİLME LİMİTLERİ

NOT: Sonuç raporu henüz kabul edilmemiş ya da öneri durumunda olan projelerdeki görevler de limitler içerisinde işlem görmektedir.

** Uluslararası projeler, 1002 ve 1000 projeleri kotalara dahil değildir.

*** Bir kişi, ARDEB tarafından yürütülmekte olan tüm programlar kapsamında aynı anda en fazla 6 projede "Danışman" olarak görev alabilir.

1003 programı kapsamındaki bir çağrı başlığı/konusu bazında ise en fazla 3 projede "Danışman" olarak görev alınabilmesi mümkündür.

meaconline.org sitesi